Sauter cours disponibles

Cours disponibles

Il corso di formazione VET Roma offre tutti questi mediatori con la Roma che vogliono approfondire e migliorare le proprie competenze e strumenti come mediatori e professionalizzare il loro lavoro quotidiano.

El curso VET4Roma ofrece formación a todos esos mediadores y mediadoras con el Pueblo Gitano que quieran profundizar y mejorar sus capacidades y herramientas como mediadores y profesionalizar su trabajo diario. 

Kurs obezbeđuje VET4Roma obuku za medijatore, kako Romima tako i pripadnicima drugih zajednica. VET4Roma obuka ima za cilj da promoviše profesionalizaciju medijatora i medijacije, kao i njihovo osnaživanje. Učesnici obuke su ljudi koji žele da razviju veštine i steknu nove alate za efikasniji rad unutar romske zajednice, imajući ulogu nekoga ko posreduje između zajednice i institucija, između samih zajednica, doprinosi većem stepenu uključivanja u društvene aktivnosti i mirnog suživota između različitih ljudi i kultura.

Acest curs este componenta online a cursului de formare pentru mediatori școlari organizat de Institutul Intercultural Timișoara și Centrul de Resurse și Asistență Educațională Speranța, cu sprijinul Ministerului Educației și Cercetării și al Consiliului Europei, în cadrul proiectului VET4Roma.

Cursul include resurse și activități legate de cele trei module:

- competențe de comunicare și competențe digitale

- principii și metode ale medierii interculturale în comunitățile de romi

- aspecte practice ale medierii școlare

Ce cours est la partie en ligne de la formation issue du projet MEDIATION4ROMA, organisée par le CMGVRW avec le soutient du Conseil de l'Europe. Celle-ci vise à aider les médiateurs qui souhaitent approfondir et améliorer leurs compétences et outils dans leur travail quotidien. Le cours en ligne offre diverses ressources et activités liées aux trois modules (1. Aptitudes à la communication et la culture digitale. 2. Principes et méthodes de la médiation interculturelle. 3. Les aspects pratiques de la médiation dans le domaine du travail).